31 octubre, 2017

Boletín de Inscripción RinoCórdoba 2018

SECRETARÍA TÉCNICA

congresos

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a favor de Tempo Tours
Nº de Cuenta: ES24 2100 2117 2102 0033 6782 de La Caixa
Remitir boletín acompañado de justificante de pago a
Tempo Tours Congresos
C/ Reyes Católicos, 12. 14001-Córdoba
Teléfono: 957484883

E. mail: tempotours@tempotours.es
www.tempotourscongresos.com